Rola Klienta w procesie tłumaczenia

Wydawałoby się, że w procesie tłumaczenia najważniejszy jest tłumacz. Jego rola oczywiście ma dominujące znaczenie, jednak nie zapominajmy, że tłumacz ma na celu przetłumaczenie tekstu, który ma swego nadawcę i odbiorcę, a więc służy komunikacji zachodzącej w określonym kontekście.

Tłumacz, otrzymując tekst do przetłumaczenia, w większości przypadków na podstawie jego treści może określić wymienione wcześniej elementy procesu komunikacji. Często jednak wymagają one doprecyzowania i zadanie to należy do Klienta.

Zlecając tłumaczenie, Klient powinien udzielić tłumaczowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tłumaczenia, nie tylko jasno określić swoje oczekiwania odnośnie jakości i terminu jego wykonania, ale także przybliżyć tłumaczowi kontekst tłumaczenia. Inaczej mówiąc, wyjaśnić po co dany tekst jest tłumaczony, dla kogo i jaki ma odnieść skutek. Ma to szczególne znaczenie na przykład w tłumaczeniach broszur reklamowych, czy innych tekstów, które w zależności od odbiorcy mogą zachować mniejszy lub większy stopień formalności/nieformalności.

Innym czynnikiem zależnym od Klienta jest jakość tekstu, który ma być tłumaczony. Niepoprawne zredagowanie tekstu jest dodatkowym utrudnieniem dla tłumacza. Aby uniknąć nieporozumień, przed zleceniem tłumaczenia należy dokładnie sprawdzić tekst, który ma być tłumaczony.

Pamiętajmy, że zadaniem tłumacza jest przetłumaczenie tekstu, czyli przekazanie danej treści w innym języku, niczego nie pomijając i niczego nie dodając, tak, aby przetłumaczony tekst odniósł ten sam skutek, co oryginał, tylko że w innym kontekście. Aby to osiągnąć, a często nie jest to łatwe, potrzebna jest ścisła współpraca między tłumaczem i Klientem.

Comments are closed.