TradOptima | Tłumaczenie hiszpański-polski

Tłumaczenia przysięgłe polski / hiszpański / angielski

TradOptima oferuje tłumaczenia pisemne: przysięgłe, zwykłe i techniczne z języka polskiego na język hiszpański i z języka hiszpańskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski  Usługi te są skierowane do trzech grup klientów: klienci indywidualni, firmy i biura tłumaczeń.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Tłumaczymy wszystkie dokumenty prywatne potrzebne do zamieszkania w Hiszpanii lub w Polsce, do uznania tytułów, podjęcia pracy, nauki lub zmiany stanu cywilnego, takie jak:

 • Dokumenty wydane przez Urzędy Stanu Cywilnego,
 • Potwierdzenia zameldowania,
 • Dyplomy i świadectwa szkolne,
 • Świadectwa pracy, umowy o pracę,
 • Dokumenty wydane przez Urzędy Skarbowe, ZUS i inne instytucje,
 • Zaświadczenia lekarskie,
 • Akty notarialne,
 • Inne.

FIRMY

Tłumaczymy wszystkie dokumenty potrzebne do założenia firmy lub filii w Polsce lub w Hiszpanii oraz w czasie jej działalności:

 • Akty założycielskie spółek i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności spółek
 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, banków, agencji ubezpieczeniowych, itd.
 • Umowy
 • Korespondencję
 • Strony www
 • Prospekty reklamowe, katalogi, itd.

BIURA TŁUMACZEŃ

Wszystkie wcześniej wymienione dokumenty.

Obszary specjalizacji:

 • Dokumenty prawno-ekonomiczne
 • Energia odnawialna
 • Infrastruktura
 • Budownictwo
 • Hutnictwo
 • Środowisko Naturalne
 • Przepisy BHP
 • Reklama
 • Turystyka
 • Edukacja
 • Socjologia
 • Literatura
 • Informatyka

Wszystkie tłumaczenia dokumentów, które mają być przedstawione w Polsce opatrzone są pieczęcią urzędową tłumacza języka hiszpańskiego w Polsce lub pieczęcią urzędową tłumacza języka angielskiego w Polsce i nie wymagają żadnego rodzaju poświadczenia. Wszystkie tłumaczenia dokumentów, które mają być przedstawione w Hiszpanii opatrzone są pieczęcią tłumacza języka polskiego w Hiszpanii i nie wymagają żadnego rodzaju poświadczenia.

Comments are closed.