mar
11
2012

TradOptima | Tłumaczenie hiszpański-polski

Tłumaczenia przysięgłe polski / hiszpański / angielski

TradOptima oferuje tłumaczenia pisemne: przysięgłe, zwykłe i techniczne z języka polskiego na język hiszpański i z języka hiszpańskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski  Usługi te są skierowane do trzech grup klientów: klienci indywidualni, firmy i biura tłumaczeń.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Tłumaczymy wszystkie dokumenty prywatne potrzebne do zamieszkania w Hiszpanii lub w Polsce, do uznania tytułów, podjęcia pracy, nauki lub zmiany stanu cywilnego, takie jak:

 • Dokumenty wydane przez Urzędy Stanu Cywilnego,
 • Potwierdzenia zameldowania,
 • Dyplomy i świadectwa szkolne,
 • Świadectwa pracy, umowy o pracę,
 • Dokumenty wydane przez Urzędy Skarbowe, ZUS i inne instytucje,
 • Zaświadczenia lekarskie,
 • Akty notarialne,
 • Inne.

FIRMY

Tłumaczymy wszystkie dokumenty potrzebne do założenia firmy lub filii w Polsce lub w Hiszpanii oraz w czasie jej działalności:

 • Akty założycielskie spółek i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności spółek
 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, banków, agencji ubezpieczeniowych, itd.
 • Umowy
 • Korespondencję
 • Strony www
 • Prospekty reklamowe, katalogi, itd.

BIURA TŁUMACZEŃ

Wszystkie wcześniej wymienione dokumenty.

Obszary specjalizacji:

 • Dokumenty prawno-ekonomiczne
 • Energia odnawialna
 • Infrastruktura
 • Budownictwo
 • Hutnictwo
 • Środowisko Naturalne
 • Przepisy BHP
 • Reklama
 • Turystyka
 • Edukacja
 • Socjologia
 • Literatura
 • Informatyka

Wszystkie tłumaczenia dokumentów, które mają być przedstawione w Polsce opatrzone są pieczęcią urzędową tłumacza języka hiszpańskiego w Polsce lub pieczęcią urzędową tłumacza języka angielskiego w Polsce i nie wymagają żadnego rodzaju poświadczenia. Wszystkie tłumaczenia dokumentów, które mają być przedstawione w Hiszpanii opatrzone są pieczęcią tłumacza języka polskiego w Hiszpanii i nie wymagają żadnego rodzaju poświadczenia.

lip
28
2010

Rola Klienta w procesie tłumaczenia

Wydawałoby się, że w procesie tłumaczenia najważniejszy jest tłumacz. Jego rola oczywiście ma dominujące znaczenie, jednak nie zapominajmy, że tłumacz ma na celu przetłumaczenie tekstu, który ma swego nadawcę i odbiorcę, a więc służy komunikacji zachodzącej w określonym kontekście.

Tłumacz, otrzymując tekst do przetłumaczenia, w większości przypadków na podstawie jego treści może określić wymienione wcześniej elementy procesu komunikacji. Często jednak wymagają one doprecyzowania i zadanie to należy do Klienta.

Zlecając tłumaczenie, Klient powinien udzielić tłumaczowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tłumaczenia, nie tylko jasno określić swoje oczekiwania odnośnie jakości i terminu jego wykonania, ale także przybliżyć tłumaczowi kontekst tłumaczenia. Inaczej mówiąc, wyjaśnić po co dany tekst jest tłumaczony, dla kogo i jaki ma odnieść skutek. Ma to szczególne znaczenie na przykład w tłumaczeniach broszur reklamowych, czy innych tekstów, które w zależności od odbiorcy mogą zachować mniejszy lub większy stopień formalności/nieformalności.

Innym czynnikiem zależnym od Klienta jest jakość tekstu, który ma być tłumaczony. Niepoprawne zredagowanie tekstu jest dodatkowym utrudnieniem dla tłumacza. Aby uniknąć nieporozumień, przed zleceniem tłumaczenia należy dokładnie sprawdzić tekst, który ma być tłumaczony.

Pamiętajmy, że zadaniem tłumacza jest przetłumaczenie tekstu, czyli przekazanie danej treści w innym języku, niczego nie pomijając i niczego nie dodając, tak, aby przetłumaczony tekst odniósł ten sam skutek, co oryginał, tylko że w innym kontekście. Aby to osiągnąć, a często nie jest to łatwe, potrzebna jest ścisła współpraca między tłumaczem i Klientem.

lip
28
2010

Kilka słów o jakości

W pracy tłumacza jest wiele aspektów, na które nie ma on żadnego wpływu. Jest też jeden, który zależy wyłącznie od niego – jest nim jakość.

Dla nas jakość jest najważniejsza, nie dlatego, że jest ona narzucona przez jakąś zewnętrzną normę, ale dlatego, że lubimy dobrze wykonywać swoją pracę.

W czasie długoletniego doświadczenia wypracowaliśmy własny system kontroli jakości, który obejmuje jej kontrolę PRZED, PODCZAS i PO wykonaniu tłumaczenia.

PRZED: oceniamy trudność tekstu (stopień jego specjalizacji), biorąc pod uwagę, na kiedy tłumaczenie ma być wykonane, wymagania techniczne, itp. Jeśli niemożliwe jest wykonanie tłumaczenia z gwarancją jakości w czasie wyznaczonym przez Klienta i spełniając jego oczekiwania, nie podejmujemy się zlecenia.

PODCZAS: korzystamy ze wszelkich dostępnych źródeł terminologicznych, aplikacji wspomagających tłumaczenie, prowadzimy konsultacje ze specjalistami, itd.

PO: przynajmniej dwukrotnie sprawdzamy tłumaczenie; robią to dwie różne osoby, z których ostatnia jest rodzimym użytkownikiem języka, na który tłumaczymy. Pierwsze sprawdzenie ma na celu kontrolę kompletności, zgodności z oryginałem i poprawności tłumaczenia. W czasie drugiego, w miarę możliwości po upływie jakiegoś czasu, wygładzamy styl i dokonujemy ostatnich poprawek.

lip
28
2010

Nasi Klienci

Nie umieściliśmy listy naszych Klientów w głównym menu strony, aby móc poświęcić im trochę więcej miejsca i uwagi.

Od roku 1997, kiedy oficjalnie zajęliśmy się tłumaczeniami, a szczególnie od roku 2003, od kiedy poświęcamy się wyłącznie wykonywaniu tłumaczeń, lista firm i osób korzystających z naszych usług  stopniowo poszerzała się. Dzisiaj lista ta obejmuje stałych Klientów, do których należą biura tłumaczeń, firmy i klienci indywidualni.

Dzięki naszej elastyczności i umiejętności sprostania wszelkim wymaganiom, od lat współpracujemy z licznymi biurami hiszpańskimi i międzynarodowymi, za pośrednictwem których tłumaczymy dla dużych firm hiszpańskich obecnych na polskim rynku, spośród których pięć jest notowanych na hiszpańskiej giełdzie IBEX 35. Wykonujemy dla nich tłumaczenia przysięgłe, techniczne lub zwykłe, tłumaczymy strony www i strony intranetu.

Współpracujemy także bezpośrednio z wieloma firmami znajdującymi się w północnej części Hiszpanii (Asturia, Kantabria, Galicia, Nawarra, Kraj Basków) i w Regionie Walencji, specjalizującymi się głównie w dziedzinie energii odnawialnych, infrastruktury, budownictwa i hutnictwa.

Trzecią grupę Klientów tworzą Klienci indywidualni, dla których tłumaczymy dowolne dokumenty. Szczególnie z myślą o nich przygotowaliśmy dział Często zadawane pytania, w którym zawarliśmy użyteczne dla nich informacje.

mar
20
2010

TradOptima, profesjonalne usługi tłumaczeniowe